Работещите в Счетоводно-консултантска къща "Ависта" са отлични специалисти с трудов стаж в Държавен финансов контрол, Данъчна администрация и Националния осигурителен институт.

Доверете се на нашите опит и професионализъм!

Счетоводно-консултантска къща “Ависта” е учредена през 1998г. от Стела и Калин Найденови. Двамата са завършили магистърска степен във Висшия финансово-стопански институт "Д. А. Ценов" - Свищов през 1988 год. по специалностите "Организация, проектиране и обработка на икономическата информация" /Стела/ и "Финанси, кредит и застрахователно дело" /Калин/. През 2006г. Калин Найденов завърши специалност "Право" към Великотърновския университет.

До учредяването на фирмата са работили на следните места и длъжности:

- Стела Найденова - икономист в ЗЗУ – Велико Търново; специалист и гл. специалист в РУСО – Хасково; данъчен инспектор в ТДД – Хасково; гл. счетоводител на “Овергаз-техника” АД - Хасково;

- Калин Найденов – счетоводител-контрольор в ДСК – Хасково; гл. счетоводител на ЕТ “Вива Арго Браво” – София, клон Хасково; гл. финансов ревизор в отдел “Бюджет” на ТУ “Държавен финансов контрол” – Хасково; кредитен инспектор в ТБ “Хеброс” АД, кл.”Тракия” – Хасково; гл. данъчен инспектор и ръководител сектор “Данъчни ревизии” при ТДД – Хасково. От 2000г. е вещо лице към Хасковски окръжен съд по икономически експертизи, а от 02.12.2014г. е вписан и като адвокат към Хасковска адвокатска колегия - advokat.avista-bg.net.

Разнообразието на дейностите в горепосочените институции и фирми, както и широкия кръг познанства, който са изградили през годините, им помага да оптимизират работата си /не на последно място и с използването на модерни счетоводни, ТРЗ, правноинформационни и антивирусни програмни системи, на които "АВИСТА" е оторизиран дистрибутор/. Към фирмата работят трима щатни служители, а при нужда адв. Найденов предствлява клиентите по финансови и данъчни дела.

Дейността на Счетоводно-консултантска къща “Ависта” е следната: счетоводство; правни и данъчни консултации; внедряване и поддръжка на счетоводни, ТРЗ, правноинформационни, образователни и антивирусни програми. Сред клиентите на нашата фирма са:

1. За дейност “внедряване и поддръжка на счетоводни програми: “Алайънс Уан Табако” АД - Хасково, “Дерони” ООД - Хасково, "Фулда-България" ООД, "Хасково-БТ" АД, "Финтекс" ООД - Хасково, "Родина-Хасково" АД, "В и К - Бунар" ООД, “Тинатрон” ООД - Хасково; Община Стамболово, Образование Стамболово, Регионална кабелна телевизия “Рекординг” – Хасково, Счетоводни къщи в Хасково, Харманли и Ивайловград, Окръжни прокуратури - Хасково и Кърджали, "Държавен архив" - Хасково и Кърджали, серия училища в Хасковска област и мн. др.;
2. За дейност счетоводство /не споменаваме фирмите поименно поради конфиденциалност/: фирми с различна по вид стопанска дейност като: медии; продуцентска къща; търговия на едро и дребно с хранителни, промишлени стоки и горива; спедиторска и превозна дейност; производство и монтаж на климатична техника и промишлено машиностроене; текстилно и шивашко производство; търговия с автомобили; превоз; ресторантьорство; производство на земеделска продукция и др. Фирмата има опит и в обслужването на организации с нестопанска дейност /Хасковска търговско-промишлена палата, Училищно настоятелство “Св. Иван Рилски” - Хасково, Фондация “Рок-сцена” – Димитровград и др.