Счетоводно-консултантска къща "Ависта" е оторизиран дистрибутор на счетоводен, складов, ТРЗ, правноинформационен, образователен софтуер от следните фирми:

Счетоводен и ТРЗ

  • Едис софтуер - http://edis-bg.com
  • Алгос - http://algos.bg/
  • ТРЗ - Омегатим - http://www.omegatim.com
  • Спектър "Заплати" - http://www.padis-bg.com

Tуризъм, търговия и производство

  • "Орак инженеринг" - http://www.orakgroup.com/

Правноинформационен

  • http://ciela.net

Образователен

  • http://shop.edimit.com/

Антивирусен

  • NOD32 - http://www.eset.com/bg/