Услугите, които ще получите при нас:

  • Счетоводство, правни и данъчни консултации
  • Регистрация и пререгистрация на фирми
  • Обжалване на данъчно-ревизионни актове
  • Внедряване и поддръжка на счетоводен и ТРЗ софтуер
  • Продажба на правноинформационни, образователни и антивирусни програми